Contact & AVG

  • CAROLA VAN NOREL
  • IT SWEE 18
  • 8604 VR SNEEK

info@medischpedicurecarola.nl

Afspraak maken

Telefonisch

ben ik bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur op nummer 0623569276 Of 0515.531728

Via e-mail

kunt u een afspraak maken door een mail te sturen naar info@medischpedicurecarola.nl vermeld in het bericht dan uw naam, telefoonnummer en eventuele vraag. ik neem dan z.s.m contact met u op.

image ProCERT-logo-voor-gebruik-door-derden

 

 

AVG wetgeving
Met de invoering van de algemene veroordeling gegevensbescherming (AVG) is het verplicht dat medisch pedicure Carola beschikt over de toestemming om persoonlijke gegevens van consumenten/clienten op te slaan, te bewerken en indien nodig te delen met derden.
de gegevens worden door de zorgconsumenten/clienten zelf verstrekt. Ook kan de huisarts of behandelend podotherapeut de verstrekker zijn van deze gegevens.
voor een veilige omgeving draagt medisch pedicure Carola de verantwoordelijkheid. Ook kunnen met uw toestemming gegevens worden doorgegeven aan uw huisarts, uw specialist en of behandelend podotherapeut.

u geeft toestemming onder de volgende voorwaarden

* alle door mij, mijn huisarts, mijn specialist, mijn podotherapeut verstrekte gegevens mogen door medisch pedicure Carola worden opgeslagen en verwerkt worden omdat deze gegevens betrekking kunnen hebben op een goede
multi disciplinaire samenwerking.
* dat de door mij, mijn huisarts, mijn specialist, mijn podotherapeut verstrekte gegevens op een veilige manier worden opgeslagen ter bescherming van uw privacy.
* alle opgeslagen gegevens m.b.t de behandelingen mijn voeten mogen met uw huisarts, specialist of podotherapeut worden gedeeld zolang vast te stellen is dat dit belangrijk is voor uw gezondheid.
* medisch pedicure Carola alles in het werk zal stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen inbraak, hacken, of anders van verlies van uw gegevens.
* ik ten alle tijden deze toestemming kan ontbinden, Medisch pedicure Carola zal dan zorgdragen voor een snelle verwijdering/anonimisering van mijn gegevens. Dit moet binnen 7 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke intrekking geschieden.
Maakt u een afspraak bij Medisch pedicure Carola dan gaat u automatisch akkoord de AVG wetgeving.